Sponsoring

Nieuws:

02-06-2020
Kringgildedag verplaatst naar 
13 mei 2021

---

24-03-2020
Kringgildedag 2020
gaat niet door

---

01-10-2019
Nieuwsbrief
Oktober

---

03-09-2019
De nieuwe website

is online!


---

20-08-2019

Coen Heijmans wederom koning bij de Jong Schut


---

15-06-2019

Startsein Kringgildedag Leende 2020


---

Zoals u begrijpt brengt de organisatie van een dergelijk evenement hoge kosten met zich mee, alleen al vanwege het traditionele prijzenzilver dat aan de winnaars zal worden uitgereikt. Helaas gaat het onze krachten te boven om dit feest geheel uit eigen middelen te financieren. Daarom zouden wij het op prijs stellen als u middels sponsoring uw naam aan deze Kringgildedag 2020 zou willen verbinden. Naar aanleiding van dit schrijven zullen enkele gildebroeders u binnenkort benaderen voor een persoonlijk gesprek, waarin zij met u de diverse sponsormogelijkheden willen bespreken. Wij durven dit aan u te vragen, omdat wij menen dat u ons gilde, en het gildewezen in zijn algemeenheid, wel gezind bent en ertoe wilt bijdragen een oer-Brabants cultuurgoed in stand te houden.

 

Hopelijk kunnen we mede met uw steun op 5, 6 en 7 juni 2020 een groots festijn met veel kleur, vaandels, tromgeroffel en bazuingeschal in Leende beleven.

 

Met vriendelijke Gildegroet,

 

Namens het bestuur van Stichting de Jong Schut

Sponsorpakketten

Copyright @KGD2020
Gilde st. Catharina en st. Barbara, Leende - All Rights Reserved

Kringgildedag 2020
Leende